HGW HGD
  logo  

admin

 
 
home
nieuws
materialen
uitgangspunten
stuurgroep
contact
 
 

Welkom op de site HGW/HGD
waarop we de ontwikkelingen in Vlaanderen opvolgen die te maken hebben met handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek. HGW beoogt de kwaliteit van het onderwijs en van de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren. Het concretiseert kwaliteitsvol onderwijs en doeltreffende leerlingenbegeleiding, zodat een school of CLB-team effectief kan omgaan met verschillen tussen leerlingen. Door de fasen van het zorgcontinuüm heen werken leerkracht, zorgcoördinator, directie en CLB-team samen, waarbij ze systematisch de zeven uitgangspunten toepassen.

 
 
Recente nieuwsberichten  
Save the date!
Een nieuw jaar... een nieuwe agenda? Noteer alvast donderdag 14 september 2017: Ontmoetingsdag Handelingsgericht werken. Meer info volgt.
Powerpoints en materiaal Ontmoetingsdag HGW 2015
Het materiaal van de Ontmoetingsdag HGW 2016 kan je vanaf dit jaar terugvinden op de website van TOPunt Gent vzw: www.topuntgent.be/hgw/materiaal


Uitgangspunten


Nieuws


Materialen


Stuurgroep